رفتن به محتوای اصلی
x

چشم انداز

برنامه ریزی راهبردی اداره انتشارات دانشگاه بر اساس چه چیزی است؟چه انتظاراتی داریم؟ در طی چه بازه زمانی قرار است به اهداف تعیین شده برسیم را در قالب اهداف و برنامه های انتشارات در برنامه راهبردی دانشگاه طی یک کار گروهی کارشناسی و ارائه نمودیم تا از این پس مانند یک سازمان منسجم و حرفه ای بتوانیم در حوزه ناشرین برتر دانشگاهی به جذب ناشران آزاد و حرفه ای  در چاپ کتب پزشکی و پیرا پزشکی و همکاری بین دانشگاهی برای تدوین کتابهای گروهی مورد نیاز دانشجویان سراسر کشور برنامه عملیاتی داشته باشیم.