رفتن به محتوای اصلی
x

چشم انداز

برنامه ریزی راهبردی اداره انتشارات دانشگاه بر اساس چه چیزی است؟چه انتظاراتی داریم؟ در طی چه بازه زمانی قرار است به اهداف تعیین شده برسیم را در قالب اهداف و برنامه های انتشارات در برنامه راهبردی دانشگاه طی یک کار گروهی کارشناسی و ارائه نمودیم تا از این پس مانند یک سازمان منسجم و حرفه ای بتوانیم در حوزه ناشرین برتر دانشگاهی به جذب ناشران آزاد و حرفه ای  در چاپ کتب پزشکی و پیرا پزشکی و همکاری بین دانشگاهی برای تدوین کتابهای گروهی مورد نیاز دانشجویان سراسر کشور برنامه عملیاتی داشته باشیم.

در سال ۱۳۹۴ انتشارات دانشگاه با مدیر مسئولی آقای دکتر نعمت بخش که معاون پژوهشی وقت نیز بودند و مدیریت انتشارات آقای دکتر زاهد، فرآیند اجرایی جدید چاپ و نشر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بازنگری گردید و با ۲۰ نفر از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه برگزار گردید. اهم دستاوردهای انتشارات به شرح زیر تاکنون قابل اجرا می باشد:

۱- نهاد مرجع چاپ و انتشار کتاب در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، شورای انتشارات خواهد بود.

۲- تقاضای انتشار کتب با درج لوگوی دانشگاه بر روی جلد آنها در ۵ گروه: کتاب های مرجع، درسی، کمک درسی، آموزشی غیر درسی و عمومی دسته بندی می گردند که تعریف هر یک به شرح زیر می‌باشد:

 • کتاب مرجع (Reference Book or Textbook) کتابی است که جامع همه مطالب و موضوعات یک رشته تخصصی باشد.
 • کتاب درسی: کتابی است که دارای مصوبه شورای آموزشی دانشگاه جهت معرفی به عنوان منبع رسمی واحد درسی مشخصی باشد و گروه آموزشی مربوطه به اعتبار آن مصوبه، حداقل ۸۰% ارزشیابی دانشجویان در آن واحد درسی را از آن کتاب قرار می‌دهد.
 • کتاب کمک درسی: به کتابی اطلاق می‌شود که منبع درسی به حساب نمی آید لیکن حاوی  مطالب تخصصی سودمندی برای دانشجویان و کارشناسان یک حوزه خاص باشد.
 • کتاب آموزشی غیردرسی: کتابی با محتوای علمی که به جهت ارتقاء آگاهی عمومی در حوزه سلامت به رشته تحریر در آمده باشد.
 •   کتاب عمومی: کتابی است که موضوع آن غیرعلمی یا غیرتخصصی بوده و برای مخاطب عام تدوین شده باشد. مانند کتاب‌های تاریخی، فرهنگی و معنوی.

۳- از تاریخ ۹۴/۰۷/۰۱ دبیرخانه دائمی شورای انتشارات دانشگاه در محل معاونت پژوهشی و فناوری تشکیل خواهد می گردد.

۴- در خصوص کتاب های درسی، درخواست نویسندگان نخست به EDO مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ارائه و پس از اخذ مصوبه آن مرکز به معاونت آموزشی ارسال و تصویب و در انتها جهت مراحل پیش از چاپ به شورای انتشارات ارسال می‌گردد.

۵- در مورد کتاب های مرجع، کمک درسی و آموزشی غیر درسی، دبیرخانه شورا پس از وصول درخواست، پرونده  کتاب را به اولین نشست شورا عرضه نموده و شورا بعد از احراز برخورداری اثر از معیارهای پایه (از قبیل صلاحیت و اهلیت پدیدآورندگان، ضرورت چاپ اثر و...) آن را جهت کارشناسی حسب مورد به یک یا چند کمیته تخصصی نشر شورای انتشارات ارجاع می نماید.

۶- در مورد کتاب‌های عمومی، شرط لازم جهت درج لوگوی دانشگاه، دریافت مصوبه هیأت محترم رئیسه و شرط کافی در مورد هر کتاب از این گروه حسب مورد توسط شورای انتشارات تعیین می‌گردد.

۷- کمیته های تخصصی می‌باید حداکثر ۵ ماه پس از دریافت فایل اثر، نسبت به اعلام نظر قطعی در خصوص رد یا قبول محتوای آن اقدام نمایند.

عناوین و مسئولین کمیته های تخصصی نشر به شرح زیر نهایی و مورد تصویب قرار گرفت:

 • کمیته تخصصی نشر علوم بالینی سلامت                    مسئول کمیته: دکتر حمید کلانتری
 • کمیته تخصصی نشر علوم پایه سلامت                      مسئول کمیته:دکتر نپتون سلطانی
 • کمیته تخصصی نشر علوم انسانی سلامت                   مسئول کمیته: دکتر فریبا حقانی
 • کمیته تخصصی نشر علوم دندانپزشکی سلامت              مسئول کمیته: دکتر بهناز عبادیان
 • کمیته تخصصی نشر علوم مهندسی و فنی سلامت           مسئول کمیته: دکتر علیرضا مهری دهنوی
 • کمیته تخصصی نشر علوم دارویی سلامت                  مسئول کمیته: دکتر محمدرضا امیر صدری
 • کمیته تخصصی نشر بهداشت عمومی و سلامت             مسئول کمیته دکتر حبیب‌اله دهقان

به منظور تسهیل در فرآیند تصمیم گیری، مسئولین کمیته ها ضرورتاً عضو ثابت شورای انتشارات بوده و تعداد اعضاء هر کمیته تخصصی به صورت فرد و بین حداقل ۵ تا حداکثر ۱۱ نفر می باشد.