رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاه ها و همایش ها

برنامه کارگاه ها آموزشی و همایش های اداره کتب و انتشارات به تفکیک سال

اطلاعات کارگاه های آموزشی شامل: عنوان کارگاه، تاریخ برگزاری، مدرس، گروه هدف، محتوای آموزشی

546