رفتن به محتوای اصلی
x

اهداف

اهداف اداره کتب و انتشارات دانشگاه
  1. ترغیب استادان موفق و با تجربه در تالیف کتابهای درسی و درسنامه و ایجاد تسهیلات اجرایی لازم
  2. تعیین اولویت برای چاپ کتب درسی و درسنامه
  3. ایجاد تسهیلات اجرایی لازم برای انجام کلیه اقدامات قبل از چاپ کتب درسی و درسنامه.
  4. تدوین دستورالعمل برای چگونگی چاپ و نشر نویسندگان و مترجمان.