رفتن به محتوای اصلی
x

درسنامه فیزیولوژی گردش خون

نویسندگان:

دکتر احمد رستمی، دکتر مهدی نعمت بخش

ناشر : انتشارات دانشگاه علوم پزشکی با همکاری انتشارات مانی 36683405

تعداد صفحات: 213             قطع کتاب: رحلی

نوبت چاپ: اول                  تاریخ چاپ: 1402   


پیش گفتار
این مجموعه یک کتاب تالیفی نیست و هیچگونه ادعائی هم بر آن نیست چرا که اکثر مطالب آن و حتی بسیاری از تصاویر و حتی متن، برگرفته از منابع دیگر است.هدف اصلی تهیه یک درسنامه بوده است تا بر اساس آن و در حد محدودیتهای واحد آموزشی و فرصت کالسی،یک دانشجوی پزشکی حداقل نیازمحتوای آموزشی لازم را برای درس فیزیولوژی گردش خون فرا گیرد. اکثر مباحث و حتی بسیاری از تصاویر جمع آوری شده در این درسنامه برگرفته از مباحث فیزیولوژی گردش خون پنج کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون، فیزیولوژی برن لوی، فیزیولوژی انسانی سیلورتون، مفاهیم فیزیولوژی کلابند و فیزیولوژی عمومی رستمی وهمکاران است اما منحصر به این کتب نشده است و بصورت پراکنده از منابع دیگر نیزاستفاده شده است ولی جمع آوری کنندگان تلاش نموده اند در پیوستگی مطالب به یکدیگر و توضیحاتی در خصوص آنها در حد تجربه آموزشی خود به تفهیم مطالب کمک نمایند.در این مجموعه بر مبانی فیزیک گردش خون تأکید زیادی شده است، چرا که درک مبانی فیزیولوژی گردش خون بدون آشنایی با مبانی فیزیک آن کامل نخواهد بود.در حال حاضر و بر اساس مصوبات آموزشی کشوری حجم درس فیزیولوژی گردش خون پزشکی معادل2/1 واحد درسی تعریف شده است و بر این اساس محدویت وجود داشت تا حجم درسنامه از لحاظ تعداد صفحات با میزان واحد آموزشی تعریف شده مطابقت داشته باشد.این درسنامه در شش فصل و یک فصل ضمیمه تعریف شده است، اما مطالبی که بر اساس سرفصل آموزشی جزو درس فیزیولوژی گردش خون پزشکی خواهد بود صرفا پنج فصل اول است. فصل ششم صرفا یک فصل تکمیلی است و جزو واحد درس فیزیولوژی گردش خون نخواهد بود.در ضمیمه این درسنامه، مثال ها و موارد بالینی که به کاربرد و فهم مطلب نیز کمک کند اضافه شده است.اکثر این موارد نیز از منابع قدیم و جدید است و حتی در سالهای بسیار قبل برای جمع آوری مواردی که در ضمیمه است یکی از دانشجویان محترم پزشکی همکاری داشت.این درسنامه هم می تواند به صورت چاپی و هم به صورت الکترونیکی در دسترس دانشجویان محترم قرارگیرد.این درسنامه به شکلی تهیه شده است که حتی اگر در بعضی از کلاس ها اصرار به معرفی کتب ذکر شده فوق باشد این درسنامه بتواند مکملی برای یادگیری بهتر باشد. انشاءا... و به لطف خداوند امید است این درسنامه در جهت رسیدن به اهداف آموزشی مبحث فیزیولوژی گردش خون برای یک دانشجوی پزشکی و یا حتی دیگر دانشجویان مفید باشد.