رفتن به محتوای اصلی
x

درسنامه جامع شیمی تجزیه (واحد عملی)، ویژه دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمینی کار

نویسندگان:

دکتر سارا کریمی، دکتر مسعود ریسمانچیان، زهره محبیان، سمانه خورشید کیا

ناشر : انتشارات دانشگاه علوم پزشکی با همکاری انتشارات مانی 36683405

تعداد صفحات: 136           قطع: وزیری

نوبت چاپ: اول                تاریخ چاپ:1401

پیش گفتار

بخشی از علم شیمی که با روشهای شناسایی و سنجش مواد شیمیایی سروکار دارد شیمی تجزیه نامیده می شود و به پرسشهای زیر پاسخ می دهد:

1- چه گونه هایی در نمونه وجود دارد؟ (تجزیه کیفی1)

2- چه مقدار از هر گونه وجود دارد؟ (تجزیه کمی2)

تقسیم بندی روشهای تجزیه ای معمولا بر مبنای خاصیتی است که در فرآیند اندازه گیری نهایی مبنا قرار می گیرد. این روشها شامل روشهای کلاسیک و روشهای دستگاهی است. اصلی ترین انواع روش های کلاسیک روش های وزن سنجی و روش های تیتراسیون هستند. در مقابل در روش های دستگاهی سامانه ها و دستگاه های تجزیه و تحلیل نقش اساسی را ایفا می کنند. از جمله روش های ابزاری می توان به روش های الکتروشیمیایی، روش های طیف سنجی و روش های کروماتوگرافی اشاره کرد.